joi, 4 octombrie 2012

Infiintarea unei livezi de nuc


  Studiu Preliminar:

Stabilirea suprafetei si  amplasamentul terenului p ecare urmeaza a se infiinta Livada de Nuci;
Verificarea favorabilitatii zonei din punct de vedere pedo-climatic;
Identificarea elementelor fundamentale cu privire la amplasament (calitatea terenului, formaterenului, orientarea pe puncte cardinale).

  Studiu de Situatie:

Efectuarea Studiului Pedologic (special pentru infiintarea de Plantatii Pomicole: Livezi de Nuci);
Studiu Meteorologic pentru ultimii 10 ani ai zonei in care se va efectua Livada de Nuci;
Alegerea soiurilor de nui in urma concluziilor Studiului Pedologic, Studiului Agrochimic si Studiului de Mediu;
REZERVAREAMATERIALULUISADITOR( puietidenuc).

   Intocmirea Proiectului Tehnic de Infiintare a Livezii

 Intocmirea Schemelor de Plantare;
 Pregatirea Tehnologiei de Plantare;
 Pregatirea lucrarilor pentru infiintarea Livezii de Nuci.


   Infiintarea Livezii de Nuci

 Efectuarea lucrarilor de pregatire a solului pentru infiintarea livezii (arat, discuit, fertilizat
etc);
 Realizarea si pregatirea gropilor pentru plantare (sapat, mulcit, fertilizat);
 Plantarea puietilor conform schemei de plantare.

InregistrareaLivezii de Nuci
Inregistrarea Livezii de NUC se face prin notificarea autoritatilor competente ( primaria,politia comunei) sitransmiterea documentelor aferente la infiintarea Livezii de Nuc.

Un comentariu: